Meshtastic Python 1.2.46

See: meshtastic · PyPI

install meshtastic:
sudo pip3 install --upgrade meshtastic

What’s Changed

New Contributors